31

Passend bij mijn inkomen

Woningcorporaties zijn verplicht om sociale huurwoningen passend toe te wijzen. Dit betekent dat de hoogte van de huur moet passen bij uw inkomen en huishoudgrootte. Wilt u direct weten voor welke woningen u in aanmerking komt? Zet dan dit filter aan.

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden inclusief meeverhuizende kinderen?

In welke leeftijdscategorie valt u?

Wat is uw verzamelinkomen? Dit bedrag staat op uw inkomstenverklaring van de belastingsdienst (IBRI). We bedoelen hiermee uw totale inkomen.

Wat is uw verzamelinkomen? Dit bedrag staat op uw inkomstenverklaring van de belastingsdienst (IBRI). We bedoelen hiermee uw totale inkomen.

Wat is uw verzamelinkomen? Dit bedrag staat op uw inkomstenverklaring van de belastingsdienst (IBRI). We bedoelen hiermee uw totale inkomen.

Wat is uw verzamelinkomen? Dit bedrag staat op uw inkomstenverklaring van de belastingsdienst (IBRI). We bedoelen hiermee uw totale inkomen.
U kunt reageren op woningen met een huurprijs tot maximaal € 607,46. U kunt reageren op woningen met een huurprijs tussen € 607,46 en € 720,42. U kunt reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 720,42. U kunt reageren op woningen met een huurprijs tot maximaal € 607,46. U kunt reageren op woningen met een huurprijs tussen € 607,46 en € 720,42. U kunt reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 720,42. U kunt reageren op woningen met een huurprijs tot maximaal € 651,03. U kunt reageren op woningen met een huurprijs tussen € 651,03 en € 720,42. U kunt reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 720,43.
*Op welke woningen u kunt reageren verschilt per woningcorporatie