Welk inkomen telt voor de passendheidstoets?


Hiervoor geldt uw inkomen en dat van een eventuele medehuurder. Inkomens van kinderen rekenen we niet mee.